20. jun, 2019

Vi jobbar för friskare , sundare bulldogs med bra mentalitet . Alla våra hundar är HUU testade alternativt heridärt fria .