• Namn, e post, adress
 • Hur planerar du för hunden om du arbetar ?
 • Familjesituation ?
 • Är alla i familjen överens om att skaffa hund ?
 • Hur hittade ni Bilbostar kennel ?
 • Har du tidigare erfarenhet av hund ?
 • Hur väl känner ni till rasen engelsk bulldog och dess behov/skötsel
 • Vilka planer/mål har du med hunden ?
 • Är du intresserad av att gå kurser och/eller träna med din hund ? Isåfall vad ?
 • Är du intresserad av utställning och/eller tävling ?
 • Hur gör du om hela familjen till exempel ska åka på semester utan hunden ?
 • Hur ställer du dig till mitt önskemål om att göra bph ( mentaltest) ?
 • Hur ställer du dig till mitt önskemål att kontakta mig först om du av någon anledning inte kan ha kvar hunden ?
 • Har du tittat på vad det kostar att ha en engelsk bulldog utöver inköpet ? 
 • Något övrigt du vill att jag ska känna till ?
 • Särskilt önskemål om kön ?
 • Särskilt önskemål om färg/teckning ?